కరోనా తో జాగ్రత్త

కరోనా రెండవ దశ తీవ్రంగా ఉంది. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే ఆసుపత్రుల్లో విధులు నిర్వహి స్తున్న వైద్యులు, నర్సులకు కూడా పాజిటివ్‌ వచ్చేస్తోంది. ఇంకా సామాన్యుల పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా ఉంది. ఒకవేళ పాజిటివ్‌ నిర్ధారణ అయితే ఆసుపత్రులకు వెళ్లకుండా హోమ్ క్వారంటైన్‌లో ఉండటం...

నాటివి తెలుగు ప్రేక్షకులకు విన్నపం

నాటివి తెలుగు వెబ్ సైట్ లో మాడిఫికేషన్స్ జరుగుతున్నాయి. అసౌకర్యానికి చింతిస్తున్నాము. అతి త్వరలోనే అప్డేట్ చెయ్యటం జరుగుతుంది. దయచేసి సహకరించగలరు. నాటివి తెలుగు ని ఆదరిస్తున్న...

కరోనా తో జాగ్రత్త

కరోనా రెండవ దశ తీవ్రంగా ఉంది. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే ఆసుపత్రుల్లో విధులు నిర్వహి స్తున్న వైద్యులు, నర్సులకు కూడా పాజిటివ్‌ వచ్చేస్తోంది. ఇంకా సామాన్యుల పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా...

కరోనా తో జాగ్రత్త

కరోనా రెండవ దశ తీవ్రంగా ఉంది. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే ఆసుపత్రుల్లో విధులు నిర్వహి స్తున్న వైద్యులు, నర్సులకు కూడా పాజిటివ్‌ వచ్చేస్తోంది. ఇంకా సామాన్యుల పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా...

నాటివి తెలుగు ప్రేక్షకులకు విన్నపం

నాటివి తెలుగు వెబ్ సైట్ లో మాడిఫికేషన్స్ జరుగుతున్నాయి. అసౌకర్యానికి చింతిస్తున్నాము. అతి త్వరలోనే అప్డేట్ చెయ్యటం జరుగుతుంది. దయచేసి సహకరించగలరు. నాటివి తెలుగు ని ఆదరిస్తున్న...

కరోనా తో జాగ్రత్త

కరోనా రెండవ దశ తీవ్రంగా ఉంది. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే ఆసుపత్రుల్లో విధులు నిర్వహి స్తున్న వైద్యులు, నర్సులకు కూడా పాజిటివ్‌ వచ్చేస్తోంది. ఇంకా సామాన్యుల పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా ఉంది. ఒకవేళ పాజిటివ్‌ నిర్ధారణ అయితే...

నాటివి తెలుగు ప్రేక్షకులకు విన్నపం

నాటివి తెలుగు వెబ్ సైట్ లో మాడిఫికేషన్స్ జరుగుతున్నాయి. అసౌకర్యానికి చింతిస్తున్నాము. అతి త్వరలోనే అప్డేట్ చెయ్యటం జరుగుతుంది. దయచేసి సహకరించగలరు. నాటివి తెలుగు ని ఆదరిస్తున్న ప్రతి ఒక్క ప్రేక్షకుడికి ధన్యవాదాలు.తురగా పవన్...